Je hebt het leuk met elkaar en denkt elkaar te kennen totdat het ineens stroef gaat. Een relatie is hard werken wordt er wel eens gezegd, maar toch gaat het met de ene persoon makkelijker dan met de ander. Waar ligt dit aan? Al snel wordt er naar de ander gewezen: ik heb dit nooit met collega’s of vrienden, dus het ligt niet aan mij maar aan jou! 

En voor je het weet ben je beiden de vinger aan het wijzen naar elkaar. Er ontstaat een kloof die alsmaar wijder wordt. Voor je het weet ben alleen maar bezig met je gelijk halen, het is alsof je vergeten bent dat je een team bent en beiden geen ruzie wilt en het dus niet de kwestie is om elkaar aan te vallen en de ander als vijand te zien maar terug te gaan naar dat gezamenlijk doel: een leuke liefdevolle relatie waar je van elkaar kan genieten. 

Hoe kunnen we hiervoor zorgen? Daarvoor moeten we terug naar de eerste vraag, waar ligt het aan dat je met de ene persoon makkelijker door een deur kan dan de ander?

 Het antwoord ligt verscholen in drie geheimen.

1. Dezelfde normen en waarden

Normen en waarden geven aan wat je belangrijk vindt in het leven en naar welke gedragsregels jij leeft om een zo goed mogelijk mens te zijn. Hoewel niet alles altijd zo zwart wit is, geeft het ons houvast om kwaad van goed te onderscheiden en het helpt om orde en rechtvaardigheid te bewaken. Beeld je maar in wat voor maatschappij we zouden hebben zonder regels, wetten en (rechts) oordeel. Wanneer we als partners het eens zijn met elkaar helpt dit natuurlijk om een hoop conflicten te voorkomen. Gelijke normen en waarden vormen dan ook een goede basis om het sneller met elkaar eens te zijn.

2. Geluk boven je gelijk

Echter gaat het niet altijd om je gelijk halen. Zoals ik al eerder zei; niet alles is zwart-wit. Veel is ook context afhankelijk en ieder persoon heeft een andere achtergrond en andere beweegredenen waardoor hij zich op een bepaalde manier gedraagt. De waarheid over een situatie kan voor de een heel anders zijn dan voor de ander. Ieder heeft een andere beleving. De waarheid is subjectief. Hier kun je lang over blijven discussiëren als je een ander wilt overtuigen van jouw waarheid. Vaak is dit zinloos. In plaats daarvan is het constructiever om uit je eigen beleving van jouw waarheid te stappen en ruimte te maken voor het perspectief van de ander. Om het simpel te zeggen; wees empathisch. Beeld je in hoe het voor de ander is er vanuitgaande dat hoe hij of zij de dingen ziet waar zou zijn. Geef dit begrip ook terug, dat wil zeggen, toon je begrip door samen te vatten wat je denkt dat de ander bedoelt. Veel mensen zijn empathisch maar in relaties kunnen we onbewust weerstand hebben om empathie voor een ander te tonen uit angst dat we daarmee het signaal afgeven dat we het eens zijn met de ander. Het is daarom heel belangrijk om het verschil te weten tussen empathie en gelijk geven. De meeste mensen kunnen zich heel goed inleven in een ander, en dat betekent niet meteen dat ze het eens zijn met het perspectief van de ander. Het is ook prima om dit aan te geven aan je partner: “Hoewel ik het anders zie, begrijp ik wel dat voor jou ….” Streef daarom naar wederzijds begrip, hiermee laat je de ander in zijn waarde door niet jouw waarheid aan hem of haar op te dringen. De kunst is dus: agree to disagree en accepteer ook jullie verschillen.
 

3. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen

Je bent verantwoordelijk voor je daden – niet voor het gevoel van de ander. Het lijkt voor de hand liggend maar erken en biedt je excuses aan wanneer je je hebt misdragen (er vanuit gaande dat je zelf wel weet wanneer je je hebt misdragen). Vaak gaat het mis doordat we ons eigen gedrag goed praten omdat we wel goede intenties hadden. In andere woorden, het goed bedoelden of omdat we vinden dat we het recht hadden om ons te misdragen omdat de ander zich ook heeft misdragen voor je gevoel. We rechtvaardigen dan ons gedrag doordat we het zien als een soort vereffening, of we hebben ons misdragen omdat we emotioneel reageerden en daardoor onszelf niet meer in de hand hadden. Alhoewel je gedrag hierdoor beter te begrijpen is, is het geen excuus. Dus andersom geldt hier, kun je misschien wel begrip krijgen maar verwacht geen goedkeuring. Wees zelf volwassen genoeg om over je trots, krenking of ego heen te stappen en je fouten toe te geven. Toon oprecht berouw en geef aan hoe je het voortaan anders zal doen.