Wanneer je aan het daten bent ben je meestal op zoek naar liefde en verbinding wat uit kan groeien tot een relatie. Maar heb jij helder aan wat voor een relatie jij nu precies behoefte hebt? Hieronder 7 relatievormen op basis van de theorie van het driehoeksmodel van Robert Sternberg.

Het is handig om van te voren te weten naar welke relatievorm jij op zoek bent zodat je dit met je date kan bespreken. Zo kan je meteen zien of jullie er hetzelfde in staan.

1. Verliefdheid/ Kortstondige Romance

Hierbij moet je denken aan een passievolle kortdurende liefde. Bij deze vorm van relatie is er alleen passie aanwezig. Je bent enorm tot elkaar aangetrokken maar jullie keren niet tot elkaar om moeilijkheden te bespreken of steun bij elkaar te halen. Er is dus geen emotionele intimiteit. Ook is er geen toewijding. Jullie committeren je niet aan elkaar. Er zij dus geen toekomstplannen. Een tijdelijke vakantieliefde of een sex-relatie is een voorbeeld van deze relatievorm.

2. Aardig vinden/Liefdevolle relaties 

Deze relatie is gebaseerd op emotionele intimiteit. Jullie relatie heeft een vriendschappelijke basis. Er is (nog) geen passie of toewijding aanwezig. Jullie kunnen goed met elkaar praten en bij elkaar terecht voor hulp en steun. Waarschijnlijk hebben jullie veel gemeenschappelijke interesses en voel je je op je gemak bij de ander. Het kan zijn dat later de passie en toewijding nog komt en het zich dan ontwikkelt naar een andere relatievorm.

3. Lege liefde

Deze relatie is gebaseerd op toewijding waarbij er geen emotionele intimiteit en passie aanwezig is. Het kan zijn dat een relatie eerst als een intense liefde begon maar dat er sleur is gekomen en de passie uitgedoofd is geraakt. Een ander voorbeeld is een gearrangeerd huwelijk, waarbij twee mensen wel hun leven met elkaar delen en toegewijd en loyaal zijn aan elkaar maar verder zich niet aangetrokken voelen tot de ander en ook niet hun emotionele binnenwereld met elkaar delen. 

4. Romantische Liefde

Bij deze relatie is er zowel passie als emotionele intimiteit. Dit is het type relatie die we veelal in de films terug zien. Er is wilde aantrekkingskracht en emotioneel kan het stel ook bij elkaar terecht, maar of het op de langer termijn ook gaat werken is de vraag. Er is namelijk nog geen sprake van toewijding, soms is de een niet klaar om zich te committeren aan de ander. Het is een begin stadium van een relatie en later kan toewijding ontstaan in de vorm van samenwonen en/of een huwelijk. 

5. Vriendschappelijke Liefde 

Bij deze relatie is er geen passie maar wel toewijding en emotionele intimiteit. Net zoals bij de liefdevolle relatie waarbij je elkaar voornamelijk aardig vindt, is de basis vriendschap. Bij dit type relatie moet je denken aan puur platonische relaties tussen vrienden of familie leden. Of een relatie waarbij de passie is verdwenen en je meer broer/zus met elkaar bent geworden.

6. Dwaze/Ijdele liefde

Bij deze relatie is er passie en toewijding maar geen sprake van emotionele intimiteit. Het kan dus zijn dat je samenwoont of getrouwd bent maar wanneer je ergens mee zit, niet tot elkaar wendt maar liever naar een goede vriend(in) gaat. In deze relatie is het moeilijk om je echt kwetsbaar naar elkaar op te stellen en is er minder vriendschap. 

7. Volmaakte liefde

En dan is er volmaakte liefde waarbij zowel passie, emotionele intimiteit en toewijding is. Hoewel dit het ideaal plaatje is voor velen, moet je weten dat het niet vaak voorkomt. Het is moeilijk om in je relatie alle drie de componenten levend te houden. Voor een relatie zoals deze zal je daarom hard moeten werken, ieder jaar weer. Tot slot is het belangrijk om te weten dat deze relatievormen niet statisch zijn. Dat wil zeggen, je kan van de ene relatievorm naar de andere relatievorm doorgroeien. Met tijd zien we dit ook vaak gebeuren. Geen enkele relatievorm is beter of slechter dan de ander. Het gaat erom wat jou specifieke behoefte is en dat kan per tijdsperiode in je leven verschillen.